636285394902740562

مدیریت جدید دانشگاه آزاد اسلامی تحولی جدید در سطح ملی ایجاد کرد/ کسانی که وارد عرصه تخریب می‌شوند، از اخلاق برخوردار نیستند

رئیس‌ سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد در دوره مدیریت جدید دانشگاه آزاد اسلامی تحولی جدی در سطح ملی اتفاق افتاد و این دانشگاه فرصتی را فراهم ساخت تا از همه ظرفیت‌های علمی کشور استفاده شود.

دکتر اشرف بروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا درباره عملکرد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «ما باید به گذشته بنگریم که اساسا چه کسی دانشگاه آزاد اسلامی را راه‌اندازی و مدیریت کرد. در دوران دکتر جاسبی و بعد در دوران دکتر میرزاده یک تحول جدی در سطح ملی اتفاق افتاد. در خیلی از جاها شاهد بودیم با جذب نیروهای علمی در علوم مختلف، دانشگاه آزاد اسلامی توانست فضا و فرصتی را ایجاد کند تا از همه ظرفیت‌های علمی کشور استفاده شود.»

او افزود: «این کار انجام شد تا دانشجو و استاد ما به جای اینکه نگاهش به بیرون باشد بیشتر متوجه داخل کشور شود. هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی از افرادی شاخص تشکیل شده است که هم به لحاظ علمی و هم سیاسی موقعیت قابل توجهی دارند.»

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره هجمه‌های رسانه‌ای و شایعه و دروغ‌پراکنی بعضی از رسانه‌ها علیه دانشگاه آزاد اسلامی هم گفت: «اکنون در دوران انتخابات هستیم و پشتوانه انتخابات هم سیاست است، حلقه گمشده در فعالیت‌های سیاسی، اخلاق است. این موضع‌گیری‌های که می‌شود نشان می‌دهد که خیلی از کسانی که وارد عرصه تخریب می‌شوند از اخلاق برخوردار نیستند. ما به یک اخلاق دینی احتیاج داریم ما باید بدانیم چه چیزی به نفع جامعه ما است.»

بروجردی گفت: «کسانی که گذشته و ایام را تخریب می‌کنند اخلاق را زیر سوال می‌برند و باعث بی‌اعتمادی در جامعه می‌شوند.»