مجموعه مقررات اداری مالی

مجموعه مقررات اداری مالی دانشگاه آزاد :
– ضوابط و مقررات مالی
– ضوابط و مقررات امور اداری و منابع انسانی
– ضوابط و مقررات امور رفاهی کارکنان
– …

دانلود فایل

مجموعه مقررات عمرانی

مجموعه مقررات عمرانی دانشگاه آزاد :
– طرح های عمرانی
– امور فنی و ساختمان
– املاک و مستغلات

دانلود فایل

مجموعه مقررات آموزشی

مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه آزاد :
– اسناد بالادستى
– مقررات برنامه ريزى درسى
– مقررات نظارت و ارزيابى آموزشى

دانلود فایل

مجموعه مقررات پزشکی

مجموعه مقررات پزشکی دانشگاه آزاد :
– مقررات مصوب مراجع قانونی
– مقررات مصوب دانشگاه آزاد اسلامی
– مقررات پژوهش در علوم پزشکي

دانلود فایل

مجموعه مقررات پژوهش و فناوری

مجموعه مقررات پژوهشی دانشگاه آزاد :
– مقررات امور پژوهشی
– مقررات توليد علم
– فناوری و تجاری سازی

دانلود فایل

مجموعه مقررات برنامه ریزی

مجموعه مقررات برنامه ریزی دانشگاه آزاد :
– اسناد بالادستی
– مقررات طرح و برنامه و بودجه
– مقررات رتبه بندی و تعالی سازمانی

دانلود فایل

مجموعه مقررات دانشجویی

مجموعه مقررات دانشجویی دانشگاه آزاد :
– مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
– مقررات نقل و انتقالات دانشجویی
– مقررات خدمات دانشجویی دانشگاه

دانلود فایل

مجموعه مقررات ورزشی

مجموعه مقررات ورزشی دانشگاه آزاد :
– ورزش همگانی
– ورزش قهرمانی
– ورزش حرفه ای

دانلود فایل

مجموعه مقررات سنجش و پذیرش

مجموعه مقررات سنجش دانشگاه آزاد :
– ضوابط همكاري هاي علمي بين المللی
– ضوابط واحدهاي بين المللي و برون مرزی
– ضوابط همكاري ها و روابط بين المللي

دانلود فایل