636250993732691447_b

جلسه هیئت رییسه و شورای عالی سما با حضور دکتر میرزاده‎