سوال های متداول

با مراجعه به این بخش می توانید از سوال های پر تکرار و متداول و پاسخ های مربوطه مطلع شوید.

ورود

قوانین و بخشنامه ها

تدوین قوانین و بخشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت و در ادامه می توانید قوانین دانشگاه را مطالعه فرمائید.

ورود

معاونت ها و ادارات

از این قسمت می توانید به وب سایت معاونت ها و ادارات دانشگاه مراجعه نمایید.

ورود

ثبت رزومه جهت همکاری

اگر توانایی یا قابلیت خاصی دارید سری به این قسمت بزنید.

ورود

سامانه انتخاب آزاد

“بين اساتيد دانشگاه آزاد اسلامى آنهايى كه متعهد، پاكدامن، درستكار، دلسوز و کار آشنا بوده و اهل دغل بازى و سياسى كارى و بده بستانهاى رايج نباشند كم نيستند لطفا چنين اساتيدى را به اينجانب معرفى كنيد تا از خدماتشان در سطوح مختلف استفاده شود.”

ورود